Partioaate

Partion toimintatavat vaihtelevat hiukan lippukunnasta ja maasta toiseen, mutta partioaatteen ydin ja perusperiaatteet ovat kaikille samat. Partio on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin nuorisojärjestö, joka pyrkii tukemaan yksilön kasvua tasapainoiseksi, aktiiviseksi, itsenäisesti ajattelevaksi ja vastuuntuntoiseksi kansalaiseksi.

Partioon sitoudutaan antamalla partiolupaus jokaisessa ikäkaudessa. Lupauksen sanamuoto on kaikille ikäkausille yhteinen ja lupauksessa sitoudutaan noudattamaan ihanteita, jotka ovat partioliikkeen perusta.

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille.

 

Partioaate ilmenee kahdeksassa partioihanteessa.

 

  • Kunnioittaa toista ihmistä.
  • Rakastaa ja suojella luontoa.
  • Olla uskollinen ja luotettava.
  • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
  • Tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa.
  • Kehittää itseään ihmisenä.
  • Etsiä elämän totuutta.
  • Auttaa ja palvella.

 

Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: Ole valmis.

 

Ympäri maailmaa käytössä oleva tunnus viestii partiolaisten auttamis- ja palvelemishalukkuudesta. Vanhaan ja perinteikkääseen kutsuun: ”Ole valmis”, partiolainen vastaa: ”Aina valmiina.” Kun partioliikkeen perustajalta, Robert Baden-Powell:lta, aikoinaan kysyttiin ”Ole valmis, mihin?”, B-P vastasi: ”Kaikkeen”. Partiotunnus kertoo ennen kaikkea partiolaisen asenteesta. Hän on aina valmiina palvelemaan ja täyttämään velvollisuudet. Tunnus löytyy tarpojien päätösmerkistä Kimin hymystä sekä partiovyön soljesta.

Partiolaisen tunnistaa iloisesta ja eteenpäin vievästä asenteesta, johon kuuluu myös auttavaisuus, ystävällisyys ja hyvät tavat. Partiosta saadut elämykset, muistot ja hienot kokemukset, joskus itsensä ylittäminenkin, aikaansaavat partiomielen: tahdon tehdä parhaani, aina valmiina!

Partiolaisia on kaiken kaikkiaan noin 38 miljoonaa 151 eri maassa. Suomessa partiolaisia on noin 60 000. Lisätietoja partiosta voit etsiä Suomen Partiolaisten sivuilta.